krawiec


krawiec
terzi

Słownik polsko-turecki. 2014.